Ceny od producenta

Bezpieczne płatności

Ekspresowa wysyłka

Program lojalnościowy

Wykorzystanie robotyki i automatyzacji w pakowaniu i wysyłce towarów

Zawartość artykułu:

 1. Czym jest automatyzacja pakowania
 2. Koboty
 3. Augmented reality
 4. Computer Vision
 5. Wózek samojezdny AGV
 6. Internet of Things
 7. Nowoczesny magazyn - film

Cyberpunk to nie przyszłość, tylko teraźniejszość

Przemysł 4.0 to koncepcja opisująca złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług. Wdrażanie tych rozwiązań możliwe jest dzięki wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych, zasobów danych oraz zapewnieniu komunikacji w sieci współpracy maszyn, urządzeń i ludzi. Czynnikiem napędzającym transformację w kierunku przemysłu 4.0 są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji produktów i usług.

Czym jest automatyzacja pakowania?

Ze względu na dynamiczny rozwój branży e-commerce oraz analizy wskazujące na jej dalszą ekspansję w skali globalnej, konieczna stała się optymalizacja procesów zarządzania pakowaniem i wysyłką do odbiorcy. Skala wzrostu ilości wysyłek jest bowiem tak duża, że standardowe procedury okazują się niewydajne. Jednocześnie zyski z handlu elektronicznego i łatwość ich akumulacji w raz zdobytej niszy są tak duże, że pozwalają na inwestowanie w prekursorskie i bardziej wydajne, zrobotyzowane procesy realizacji zamówień i wysyłki.

Wspomniane zyski co prawda "pozwalają" na implementację nowych technologii, jednak jest ona w dużej mierze wymuszana ogromną konkurencją zasobnych w porównywalne fundusze innych dominujących firm z danej branży. E-commerce ma tą cechę, że będąc dominującą marką można zniknąć właściwie z dnia na dzień, jeśli tylko nie nadąży się za jakością oferty konkurencji. Nie ma tu bowiem czynnika dystansu - przesyłki realizowane są globalnie. Jeśli konkurencja poprzez robotyzację będzie w stanie zapewnić np. darmową dostawę na inny kontynent w czasie trzech dni, a my nie, odpływ klientów w skali dziesiątek procent to kwestia krótka jak dokonanie kolejnego zakupu online.

Pakowanie odbywa się zwykle na końcu linii komplementowania zamówienia i polega na uporządkowaniu i zabezpieczeniu produktów w celu ich późniejszego składowania i wysyłki. Zazwyczaj ta praca jest wykonywana manualnie przez ludzi. Aby przeprowadzić ten proces wydajniej i szybciej, zaczęto stosować różne technologie, które pozwalają na jego przeprowadzenie w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji człowieka. Najbardziej widocznym przejawem, i jednocześnie znanym, jest zastosowanie robotów wspópracujących, jednak nowoczesny magazyn wysyłkowy to wiele bardziej złożony ekosysem zdigitalizowanych bytów.

Digitalizacja, robotyka i automatyzacja pozwala na uzyskanie lepszej jakości pakowania w porównaniu z procesem ręcznym. Wpływa na to m.in. zdolność robotów do przenoszenia ciężaru większego niż człowiek jest w stanie udźwignąć, a przy tym oszczędność czasu i umożliwienie pracownikom poświęcenia się mniej wymagającym fizycznie zadaniom, brak zmęczenia i znużenia bedącego przyczyną wypadków, pomyłek w komplementacji zamówienia, a także wypalenia zawodowego czy depresji związanej z monotonią wykonywanych zadań.

Jakie technologie można wykorzystać do automatyzacji pakowania?

Cobots - roboty wpółpracujące

Robotyka współpracująca to technologia, która pozwala na wykonywanie powtarzalnych, mało ergonomicznych lub niebezpiecznych dla operatora procesów bez konieczności stosowania dodatkowych systemów bezpieczeństwa i obudów obecnych w tradycyjnych obiektach, w których wykorzystywało się do tej pory pracę robotów.

Coboty mogą pracować "ramię w ramię" z ludźmi, a nawet we współpracy z nimi. Jest to możliwe, ponieważ dzięki czujnikom sensorycznym są świadome swojego otoczenia, a głównym założeniem w ich projektowaniu jest bezpieczeństwo otaczających je ludzi. Nowoczesne coboty wykorzystują również wizję komputerową i algorytmy uczenia maszynowego, przez co ramię robota jest na tyle "inteligentne", aby dostosować swoje ruchy do każdej sytuacji lub do zadania, które musi aktualnie wykonać, uwzględniając otoczenie zewnętrzne z rozróżnieniem na obiekty martwe i żywe. Robot taki cechuje się dużą autonomią.

Kobot a inne typy robotów przemysłowych
Źródło: https://www.atriainnovation.com/en/collaborative-robotics-benefits-and-new-trends-in-the-industry/

Niektóre technologie związane z robotyką współpracującą:

 • Czujniki siły nacisku - ograniczają i kontrolują siłę zarówno ruchów ramienia jak i nacisku chwytaka, dzięki czemu są w stanie uniknąć uszkodzeń w przypadku kolizji z człowiekiem lub otoczeniem. Pozwalają także manipulować delikatnymi elementami i wykonywać precyzyjne zadania.
 • Czujniki siły nacisku - największa przewaga nad robotami przemysłowymi. Sieć czujników zbliżeniowych umożliwia sterowanie robotem, jeśli osoba zbliża się do obszaru zagrożonego kolizją. Na podstawie danych pozyskiwanych z tych czujników program jest w stanie kontrolować prędkość i siłę ruchu ramienia, reagując dzynamicznie na sytuację.
 • Naśladownictwo - algorytmy imitacji uczenia się pozwalają z dużą łatwością programować złożone ruchy i zadania, gdyż część pracy można pozostawić "intuicji" robota, która naśladuje ruchy człowieka..
 • Uproszczone interfejsy programowania - bardzo istotna kwestia. Łatwość konfiguracji robota pozwala to robić pracownikowi po przeszkoleniu, a nie specjaliście po studiach inżynieryjnych z programowania.

Jedynym przeciwskazaniem dla robotyki w procesie pakowanie jest przeważnie zbyt mały przepływ towarów na magazynie. Roboty cechują się bowiem dużą wydajnością, ale też kosztem. Koszt musi zostać zrównoważony przez wydajność.

Rozszerzona rzeczywistość

Augmented reality - system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D. AR jest definiowana jako system spełniający trzy warunki:

 • łączący w sobie świat realny oraz rzeczywistość wirtualną,
 • interaktywny w czasie rzeczywistym,
 • umożliwiający swobodę ruchów w trzech wymiarach.

Kojarzona najczęściej z reklamą i marketingiem, ma ogromny potencjał w zastosowaniu przemysłowym:

 • Poprawa ergonomii na stanowisku pracy poprzez elimancję ciągłego, fizycznego sprawdzania przewodnika po wykonywanej pracy. Ma to zwłaszcza zastosowanie w skomplikowanych złożeniach na tasmach montażowych, gdzie instrukcje i wskazówki są skomplikowane.

  Konieczność zapewnienia pełnej jakości w fabrykach powoduje konieczność wdrożenia systemów rozszerzonej rzeczywistości, które prowadzą operatorów krok po kroku, aby uniknąć generowania awarii. W ten sposób komputerowy system wizyjny weryfikuje poprawność montażu, a system rozszerzonej rzeczywistości zaznacza na samym sprzęcie, jaki jest następny krok, skąd ma wziąć element lub gdzie ma zostać zamontowany. Punkty połączeń są wyświetlane za pomocą projektora lub okularów, a za pomocą wizji komputerowej każde połączenie jest weryfikowane w czasie rzeczywistym i zatwierdzane. Wyobraź sobie zadanie, które składa się z ponad 100 różnych połączeń. Jeśli skorzystamy z rozszerzonej rzeczywistości, nowy operator, który nigdy wcześniej nie wykonywał tego zadania, może to zrobić bez popełniania błędów i bez procesu uczenia się.

 • Poprawa produktywności poprzez szybszą realizację zbiórki towaru oraz wizualizację realcji i połączeń pomiędzy towarami i otoczeniem.
 • System AR w roli przewodnika przyczynia sie do obniżenia poziomu błędów w pracy, np. przygotowywania paczki pod zamówienie lub składowania przedmiotów w niewłaściwym miejscu lub w niewydajny powierzchnowo sposób.
 • Serwisowanie maszyn i narzędzi z użyciem AR pozwala na dostęp za pomocą noszonego ze sobą tabletu do kart technicznych, które są analizowane, a różnice w stanie docelowym a rzeczywistym przenoszone na fizyczny obiekt. Taką naprawę można wręcz przeprowadzić zdalnie - instrukcje wydaje specjalista, a wykonuje je poprzez AR niewykwalifikowany pracownik.
 • Rozszerzona rzeczywistość może nawet mieć zastosowanie w przesytłkach kurierskich - brak problemu ze znalezieniem przesyłki pośród setek innych w samochodzie dostawczym.

Computer vision

Dobrze wykorzystując czujniki optyczne i tzw. "sztuczne widzenie", zarówno konwencjonalne, jak i poszerzone o metody uczenia maszynowego, można zoptymalizować i jeszcze bardziej ułatwić pakowanie różnych produktów.

 • Wykrywanie pozycji następnego obiektu do podniesienia.
 • Lokalizacja materiałów potrzebnych do pakowania.
 • Wykrywanie luk w celu umieszczenia przedmiotów do pakowania.
 • Obliczenie pozostałej przestrzeni w pudełkach do umieszczenia produktu.

Widzenie komputerowe nie ma ograniczeń ludzkiego oka. Może śledzić wiele obiektów jednocześnie, w całkowitej ciemności lub zapyleniu, w podczerwieni lub termowizji, nie kierunkowo a w zakresie np. 360o. Może być po0łączone z innymi czujnikami optycznymi i widzieć i monitorować de facto całą halę, a nawet kilka. Ograniczeń nie ma - pozostaje tylko kwestia sposobu przetwarzania danych i ich sensownego zastosowania.

Wózek samojezdny typu AGV

AGV - Automatic Guided Vehicles to pojazdy samosterujące, autonomiczne, zdolne do poruszania się po uprzednio zmapowanej, określonej przestrzeni, w celu realizacji różnorodnych zadań, nie tylko transportowych.

Są często używane na końcu linii do transportu nieporęcznych opakowań w środowisku produkcyjnym w celu ich odpowiedniego zapakowania lub przechowywania. Często używane razem z robotem współpracującym. AGV transportuje robota do określonych punktów, gdzie ten wykonuje niezbędne zadania, na przykład bandowanie taśmami zapakowanych na paletę produktów.

Internet of things

IoT - podając za Oracle:

Internet rzeczy opisuje sieć obiektów fizycznych — „rzeczy” — z wbudowanymi czujnikami, oprogramowaniem i innymi technologiami w celu łączenia i wymiany danych z innymi urządzeniami i systemami przez Internet.

Jeden z kroków czwartej rewolucji przemysłowej zakłada współdzielenie informacji o procesie wytwarzania przez ludzi, maszyny i produkty. Dzięki IoT możliwa jest bezproblemowa i natychmiastowa komunikacja między ludźmi, procesami i rzeczami.

Przemysł wykorzystuje IoT do komunikacji maszyna-maszyna (M2M) w celu uzyskania bezprzewodowej automatyzacji i sterowania. Firma Oracle w opracowaniu będącym jednoczśnie "succes story" ich klienta - Titan International Case Study - wskazała na słaby wgląd w operacje na hali produkcyjnej, powodujący opóźnienia w wysyłce dostaw i zaległości innych zadań. Ponadto IoT okazał sie przydatny w poradzeniu soie z innymi wykrytmi problemami:

 • Niedokładne dane inwentaryzacyjne powodowane błędem pracowników.
 • Brak danych w czasie rzeczywistym o ruchu na taśmach transportowych. Z tego powodu dział wysyłki nie był w stanie dokładnie oszacować czasu załadunku zamówienia i jego odbioru z magazynu. Doprowadziło to do długiego czasu oczekiwania dla ciężarówek, tworzenia się "wąskich gardeł" dławiących przepływ towarów, dodatkowych kosztów pracy i opóźnień w dostawach.
 • Nieplanowane przestoje związane z utrzymaniem maszyn zakłócały ich regularną konserwację i wymuszały nadgonienie produkcji. Brak wglądu w stan maszyn doprowadził do powstawania ręcznych harmonogramów konserwacji, które kolidowały z tymi generowanymi automatycznie.
 • IoT pozwolił także na uzyskanie danych pozwalających na przewidywanie i zapobieganie usterkom.

Jak podkreśla w opracowaniu Jeff Blattner, Dyrektor IT z Titan International Incorporated:

Najważniejszym czynnikiem, jaki przyświecał nam przy wyborze rozwiązania IoT było to, że chcieliśmy rozwiązania, które będzie mogło rosnąć wraz z nami. Chcieliśmy czegoś, co można by konserwować i aktualizować, a nie czegoś, co jest kolejną,zamkniętą, niestandardową aplikacją.

Pakowanie i wysyłka towarów - co pokazała pandemia?

Gdy zaczęły się lockdowny, sprzedaż towarów pakowanych wzrosła tak gwałtownie, że nawet po ich zakończeniu pozostawiła zakłady produkcyjne i firmy wysyłkowe czy e-commerce z zapotrzebowaniem większym niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie wiele z nich nie mogło zatrudnić nowych pracowników ze względu na środki bezpieczeństwa związane z COVID-19. Zwracając się w stronę robotów, firmy sprostały temu zapotrzebowaniu. Przewidywania dla branży opakowaniowej związane z boomem w handlu elektronicznym, a także prognozy w branży automatyzacji odwołujące się do tego boomu nie pozostawiają złudzeń, że pracownicy przyszłości to AI, Iot, Kobot, AGV i zapewne już niedługo - dron.

Nowoczesny magazyn nadal bazuje na... kartonach

Przykład automatyzacji rowerowego e-commerce

Podsumowanie

Nowoczesne, w pałni zdigitalizowane magazyny nadal będą potrzebować sprawdzonych, starych rozwiązań podstawowych, jakimi są kartony klapowe, folia stretch, taśmy bandujące czy folia bąbelkowa. Ulegną one pewnie ewolujcji aby dostosować się do "nowych pracowników", co zapewne wiązać się będzie ze wzrostem ich jakości. Świadomi nadchodzących zmian inwestujemy w nowoczesny park maszynowy i nieustannie śledzimy trendy, aby rynek nam nie uciekł.

Share this post