Filter

Taśmy brzegowe z pianki polietylenowej

Taśma dylatacyjna wykonana jest z nienasiąkliwej pianki PE. Służy do konstruowania elastycznych dylatacji brzegowych w podkładach podłogowych związanych z podłożem. Dzięki swej elastyczności umożliwia eliminację szkodliwego wpływu rozszerzalności termicznej i pęcznienia zastosowanych materiałów oraz izoluje termicznie i akustycznie stykające się elementy konstrukcyjne. Służą do wykonywania izolacji w elementach konstrukcji budynków, dróg, mostów, a także tuneli i przejść podziemnych.

Pianka dylatacyjna do wylewek stosowana jest także w podłogach pływających i wielowarstwowych jako pasy dylatacyjne układane przy ścianach i pionowych przeszkodach zapewniając ich pełną izolację od podłogi. Dylatacje zabezpieczają przed powstawaniem odkształceń, przemieszczeń, wypaczeń oraz uszkodzeń spowodowanych oddziaływaniem naprężenia, wahaniem temperatur lub zbyt wysoką wilgotnością, które prowadzą do kurczenia się i rozszerzania fragmentów posadzki.

Pianka dylatacyjna z atestem Instytutu Techniki Budowlanej

Produkowane przez nas pianki dylatacyjne grubości 5mm typu SONG uzyskały atest Instytutu Techniki Budowlanej w Bydgoszczy. Dzięi temu mogą być stosowane w budownictwie na szeroką skalę.

Taśma brzegowa SONG wykonana jest z pianki polietylenowej w kolorze białym z możliwością barwienia na dowolny kolor o grubości 5mm. Taśmy brzegowe SONG mogą mieć szerokość 100, 150, 200 lub 250 milimetrów i dostarczane są w rolkach o długości 50 lub 100 metrów bieżących.

Zabezpieczanie szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne po wykonaniu podkładu podłogowego powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zabrudzeniem. Dylatacje brzegowe zabezpiecza się poprzez montaż cokołów ochronnych, zaś szczeliny pośrednie w zależności od potrzeb i przewidzianej posadzki można wypełnić na ok. 1 cm kitem dylatacyjnym, silikonem lub zabezpieczyć posadzkowym profilem z tworzywa sztucznego.

Przerwa dylatacyjna to celowo pozostawiona szczelina techniczna, umożliwiająca swobodą pracę elementów konstrukcyjnych wszelkiego rodzaju. Dylatacja ma na celu przeciwdziałanie pękaniu podłogi pod wpływem przeciążeń fizycznych i termicznych. Jest więc obowiązkowym elementem w konstrukcji podłóg wyposażonych w instalację ogrzewania podłogowego. Oferowane przez nas taśmy dylatacyjne służą m.in. do układania wzdłuż ścian i innych elementów konstrukcyjnych przed wylaniem jastrychu.

Taśma polietylenowa gwarantuje skuteczną dylatację brzegową. Dzięki niej posadzka, wylewka ani płytki nie pękną pod wpływem przeciążeń.

Przyjazność dla środowiska

Dylatacyjne pianki polietylenowe produkowane przez pakujto.pl podlegają w 100% recyclingowi oraz nie wchodzą w reakcje chemiczne z substancjami czy materiałami, z którymi się stykają. Są przez to bezpieczne w stosowaniu w bardzo zróżnicowanych warunkach, bez ryzyka wystąpienia niepożądanych interakcji pomiędzy użytymi materiałami.

FAQ

Dylatacja to celowo wytworzona szczelina lub przerwa, której zadaniem jest przenosić obciążenia i odkształcenia. Dylatacja umożliwia pracę materiału, który, np. pod wpływem różnicy temperatur zmienia swoją objętość kurcząc się i rozkurczając. Dzięki dylatacji praca każdej powierzchni odbywa się bez ryzyka uszkodzeń. Dylatacja jest bardzo ważna również przy posadzkach wykonanych z płytek. Stosując szczelinę dylatacyjną, a następnie zabezpieczając ją odpowiednią listwą, minimalizujemy ryzyko pęknięć, wybrzuszeń, a także deformacji posadzki związanych z pracą budynku.

Wszędzie tam, gdzie w wyniku różnorodnych czynników może dojść do odkształcenia lub pęknięcia posadzki. Szczeliny dylatacyjne na powierzchni wylewki betonowej nazywane są powierzchniowymi i mają za zadanie zapobiec powstawaniu pęknięć w gotowej wylewce – bez dylatacji cała posadzka pokryłaby się siecią pęknięć w wyniku naprężeń i osiadania budynku, a wraz z nimi uszkodzeniu uległyby pokrywające ją gresy, panele czy parkiety. Dylatacje przy posadzkach stosuje się w miejscach, gdzie istnieje możliwość występowania zmiany grubości podkładu, różnicy poziomów w stropach, zetknięciu dwóch różnych pomieszczeń o odmiennym obciążeniach zewnętrznych (np. korytarz i pomieszczenie mieszkalne), oddzielenia dwóch różnych materiałów. Dylatacja posadzki doskonale zapobiega powstawaniu uszkodzeń. Ponadto dylatacja wpływa w znaczący sposób na komfort użytkowania, eliminując odczuwanie drgań.

Obwodowa – wzdłuż miejsc styku posadzki z przegrodami pionowymi, czyli ścianami, schodami albo stopniami. Powstałej szczeliny nie wypełnia się, lecz zasłania panelami, gresami lub listwami przypodłogowymi. Taka dylatacja oddziela podłogę od elementów konstrukcyjnych i zapewnia izolację akustyczną konstrukcji.

Pośrednia – dotyczy podkładu podłogowego i pozwala podzielić go na mniejsze, niezależnie od siebie pracujące fragmenty.

  • listwą dylatacyjną – wykonana może być z różnorodnych materiałów i w wielu kolorach, dzięki czemu stanowi bardzo efektowne wykończenie posadzki
  • sznurem – sznury znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Mają właściwości uszczelniające, są elastyczne i nie nasiąkliwe
  • polietylenową taśmą dylatacyjną – wypełnia się nią dylatację wykonaną w konstrukcjach betonowych
  • wkładką wypełniającą – są sztywne i elastyczne, doskonale trzymają się krawędzi szczeliny dylatacji
  • specjalną masą – masa jest przede wszystkim bardzo prosta w użyciu, zapewnia ochronę szczeliny dylatacji przed wilgocią

Dylatacja powinna mieć od 10 do 20mm szerokości.

  • beton półsuchy
  • jastrych cementowy
  • jastrych anhydrytowy

Ze względu na to, że polietylenowa pianka dylatacyjna powstaje głównie z przetworzenia surowej ropy naftowej, nie może być wyrzucana do standardowych kontenerów na śmieci. Piankę wyrzucamy do żółtych pojemników na tworzywa sztuczne. Stamtąd trafią do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie mogą zostać poddane utylizacji. Częściej jednak niż do utylizacji trafiają do ponownego użytku, gdyż w 100% podlegają recyklingowi.