Filter

Taśmy klejące na kleju kauczukowym

Kleje z kauczuku naturalnego są powszechnie stosowane do łączenia materiałów niemetalowych, takich jak skóra, tkaniny, papier i inne produkty gumowe. Receptury klejów z kauczuku naturalnego są silnie modyfikowane żywicami syntetycznymi i dodatkami w celu uzyskania konkretnych, pożądanych właściwości.

Zaletą kauczuku naturalnego w stosunku do kauczuku syntetycznego jest to, że ma wyższą wytrzymałość na rozciąganie, wyższą odporność na rozdarcie i słaby zapach w porównaniu z kauczukiem syntetycznym. Ten drugi cechować może się natomiast doskonałą odpornością na wysokie i niskie temperatury.

Klej kauczukowy, Solvent czy Vibac?

Jest to ten sam typ kleju kryjący się pod różnymi nazwami. Solvent (z języka angielskiego: rozpuszczalnik) oznacza po prostu użycie do produkcji kleju rozpuszczalnika innego niż woda.

Skuteczność taśm kauczukowych

Klej kauczukowy pozostaje płynny w niskich temperaturach, podczas gdy inne substancje klejące stają się stałe i kruche. W odróżnieniu od taśm akrylowych, klej kauczukowy wiąże praktycznie od razu z maksymalną przyczepnością, a splątanie łańcuchów polimerowych zapewnia dużą trwałość wewnętrzną samej masy klejącej.

Klej z kauczuku naturalnego w taśmie klejącej ma ograniczoną przyczepność i kohezję w temperaturach powyżej 70° C. Z tego powodu wymaga dodania stabilizatorów, aby był odporny na starzenie się i działanie środowiska w przypadku ekspozycji na promieniowanie UV i ozon. Jest mało odporny na chemikalia i rozpuszczalniki .