Filter

Taśmy polipropylenowe

Oferowane przez nas taśmy polipropylenowe VerBAND i VerSTRAP spełniają wymagania europejskiej normy PNEN 13394: 2007 “Opakowania. Wymagania dla taśm opasujących niemetalowych do opakowań.”

Opis produktu:

Taśma PP służy do opasywania i spinania ładunków na paletach, opasania luźnych elementów celem ich zbelowania, łączenia wyrobów w pakiety, a także do zabezpieczania mniejszych opakowań (np. kartonów, pudeł, zwojów, elementów drewnianych itp.). Taśmą PP można pakować zarówno ręcznie, jak i za pomocą przeznaczonych do tego półautomatów i automatów pakujących.

Sposób użycia poszczególnych rodzajów i szerokości taśm PP:

Sposób pakowaniaVerBANDSzerokość taśmy
ręcznetak12 – 19 [mm]
półautomatyczne – bez ramytak12 – 16 [mm]
automatyczne – z ramąnie12 – 16 [mm]
Sposób pakowaniaVerSTRAPSzerokość taśmy
ręcznetak12 – 16 [mm]
półautomatyczne – bez ramytak9 – 16 [mm]
automatyczne – z ramątak5 – 16 [mm]

Użytkowanie ręczne:

 • Taśmę umieszczamy na przeznaczonym do tego dyspenserze i ręcznie odwijamy potrzebny odcinek, który następnie odcinamy przy pomocy ostrego narzędzia (np. dedykowanego taśmie polipropylenowej napinacza z nożem).
 • Następnie opasamy nią ładunek i łączymy za pomocą specjalnej zapinki (metalowej lub plastikowej), po czym napinamy taśmę przy pomocy ręcznego narzędzia zwanego napinaczem. Siła naprężenia taśmy zależy od zabezpieczanego ładunku.
 • Ogólna zasada doboru taśmy do ładunku: sumaryczna wytrzymałość opasań danego ładunku (wytrzymałości podane są w kartach katalogowych lub/ i ofertach) musi być co najmniej dwukrotnie większa od masy ładunku.

Użytkowanie maszynowe:

 • Rolkę taśmy instalujemy w zasobniku pół-automatu
 • Przeprowadzamy taśmę przez układ odwijający i podający, po czym uruchamiamy pół-automat zgodnie z jego instrukcją obsługi
 • Następnie regulujemy parametry zgrzewania w celu osiągnięcia optymalnego zgrzewu taśmy.
 • Taśmy nie można używać jako elementu nośnego ładunku.

Informacje dodatkowe:

Bezpieczeństwo

Taśma nie zawiera substancji niebezpiecznych ani szkodliwych, w tym metali ciężkich. Wyprodukowana jest na bazie polimeru propylenowego z dodatkiem barwnika na bazie polietylenu.

Trwałość

 • Taśmy zachowują swoje parametry wytrzymałościowe w zakresie temperatur użytkowania do -20ºC do +60ºC.
 • Po użyciu taśm w warunkach narażenia na promieniowanie UV zawarte w świetle słonecznym taśmy białe / transparentne zachowują swoje własności przez 6 miesięcy, taśmy w pozostałych kolorach: 12 miesięcy. W przypadku nienarażania na promienie UV okresy te ulegają w obu przypadkach wydłużeniu do 24 miesięcy.

FAQ

Zasady bezpieczeństwa:

Przed zastosowaniem taśmy należy dobrać jej właściwy rodzaj do opasywanego przedmiotu i sposobu łączenia.
Uwzględnij:

 • Wytrzymałość na zerwanie: maksymalna siła potrzebna do zerwania taśmy podawana w kilogramach
 • Wydłużenie przy zerwaniu: stopień wydłużenia taśmy do zerwania podawany w procentach
 • Naprężenia podczas przemieszczania, jakość krawędzi, sposób łączenia itd.
 • Im większa masa pakowanego towaru, tym szersza i grubsza taśma.
 • Im delikatniejszy ładunek, tym szersza taśma.
 • Suma wytrzymałości wszystkich opasań ładunku powinna być minimum 2 x większa od masy towaru i sił działających w
  czasie przemieszczania ładunku

Zasady prawidłowego spinania ładunku taśmą PP:

 1. Nie traktuj taśmy jak elementu nośnego – taśma PP nie zastępuje pasów transportowych:
 2. Stosuj zabezpieczenia naroży pakowanych elementów używająć narożników ochronnych do taśm
  spinających
 3. Prowadź taśmę prostopadle do krawędzi ładunku
 4. Miejsce łączenia taśmy należy usytuować tam, gdzie dominują siły ścinające
Nie traktować taśm pp jako elementu nośnego.
przykład zastosowania naroży ochronnych do taśm spinających
proprawne prowadzenie taśmy PP na ładunku

Producent rekomenduje przechowywanie rolek na paletach drewnianych, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej nie przekraczającej 50°C, na płaskim podłożu, w pozycji leżącej.

Rolki powinny być ułożone warstwami (max. do 10 warstw na palecie). Rolki powinny być fabrycznie zabezpieczone przez producenta tekturowymi tarczami lub kartonami.

Nie należy piętrować fabrycznie pełnych palet (48 – 60 rolek).

Bandowanie to czynność polegająca na owijaniu wokół paczek, kartonów i palet taśmy spinającej i użyciu specjalnych zapinek, tak aby odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę przed uszkodzeniem lub zsunięciem z palety podczas transportu.

Bandowanie to zabezpieczenie kartonowych opakowań z towarem w środku lub stosu takich opakowań na palecie.

Natomiast bindowanie to oprawianie dokumentów w bindę.