FAQ

Podłużnica to boczny, pionowy element drabiny, do którego mocowane są jej szczeble oraz inne dodatkowe elementy. Pełni też jednocześnie funkcję nogi drabiny.

Optymalny kąt nachylenia drabiny to około 75 stopni. Wynika z tego, że co do zasady podstawa drabiny powinna być oddalona od ściany na odległość równą jednej czwartej wysokości drabiny.

  • do 1 metra – nie potrzeba dodatkowych uprawnień
  • między 1 a 3 metry – wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do tego typu pracy
  • ponad 3 metry – niezbędne są już badania lekarskie

Praca na drabinie powyżej jednego metra uznawana jest już za pracę na wysokości. Pracownik mający takie obowiązki musi mieć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania takich prac. W razie wypadku albo kontroli, to pracodawca odpowiada za posiadanie takiego dokumentu.