FAQ

Zasady bezpieczeństwa:

Przed zastosowaniem taśmy należy dobrać jej właściwy rodzaj do opasywanego przedmiotu i sposobu łączenia.
Uwzględnij:

 • Wytrzymałość na zerwanie: maksymalna siła potrzebna do zerwania taśmy podawana w kilogramach
 • Wydłużenie przy zerwaniu: stopień wydłużenia taśmy do zerwania podawany w procentach
 • Naprężenia podczas przemieszczania, jakość krawędzi, sposób łączenia itd.
 • Im większa masa pakowanego towaru, tym szersza i grubsza taśma.
 • Im delikatniejszy ładunek, tym szersza taśma.
 • Suma wytrzymałości wszystkich opasań ładunku powinna być minimum 2 x większa od masy towaru i sił działających w
  czasie przemieszczania ładunku

Zasady prawidłowego spinania ładunku taśmą PP:

 1. Nie traktuj taśmy jak elementu nośnego – taśma PP nie zastępuje pasów transportowych:
 2. Stosuj zabezpieczenia naroży pakowanych elementów używająć narożników ochronnych do taśm
  spinających
 3. Prowadź taśmę prostopadle do krawędzi ładunku
 4. Miejsce łączenia taśmy należy usytuować tam, gdzie dominują siły ścinające
Nie traktować taśm pp jako elementu nośnego.
przykład zastosowania naroży ochronnych do taśm spinających
proprawne prowadzenie taśmy PP na ładunku

Producent rekomenduje przechowywanie rolek na paletach drewnianych, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej nie przekraczającej 50°C, na płaskim podłożu, w pozycji leżącej.

Rolki powinny być ułożone warstwami (max. do 10 warstw na palecie). Rolki powinny być fabrycznie zabezpieczone przez producenta tekturowymi tarczami lub kartonami.

Nie należy piętrować fabrycznie pełnych palet (48 – 60 rolek).

Bandowanie to czynność polegająca na owijaniu wokół paczek, kartonów i palet taśmy spinającej i użyciu specjalnych zapinek, tak aby odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę przed uszkodzeniem lub zsunięciem z palety podczas transportu.

Bandowanie to zabezpieczenie kartonowych opakowań z towarem w środku lub stosu takich opakowań na palecie.

Natomiast bindowanie to oprawianie dokumentów w bindę.