granulat malen E FABS 23-D022 pakujto

Granulat Malen E FABS 23-D022 LDPE – 1 paleta

Produkt na zamówienie

  W celu otrzymania oferty handlowej prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

  Opis

  Malen E FABS 23-D022 to polietylen niskiej gęstości zawierający dodatek antyblokingowy i poślizgowy, przeznaczony do wytwarzania wysokiej jakości folii opakowaniowej o grubości powyżej 20 μm.

  Folie wytwarzane z użyciem tego gatunku polietylenu odznaczają się doskonałym połyskiem i przezroczystością. Dodatek antyblokingowy i środek poślizgowy umożliwia przetwarzanie folii na szybkich automatach pakujących. Obecność anty-utleniacza zwiększa odporność polimeru na degradację podczas przetwarzania oraz zmniejsza tendencję do tworzenia żeli.

  Materiał oferowany jest w postaci granulatu.

  Ważne informacje dodatkowe

  • Istnieje możliwość uzyskania kredytu kupieckiego na zakup tego towaru.
  • Produkt wymaga wózka widłowego lub rampy w celu rozładunku towaru u klienta
  • Ten produkt nie może być używany do zastosowań medycznych lub farmaceutycznych
  WłaściwośćWartośćMetoda pomiaru
  Gęstość0.923 g/cm3PN EN ISO 1183-1
  Wskaźnik szybkości płynięcia
  – MFR (190°C/2.16 kg)1.95 g/10 min PN EN ISO 1133
  Moduł sztywności przy rozciąganiu250 MPaPN EN ISO 527-1, 2
  Granica plastyczności przy rozciąganiu10 MPaPN EN ISO 527-1, 2
  Wytrzymałość na rozciąganie
  – wzdłużne18 MPaPN EN ISO 527-1, 3
  – poprzeczneB1317 MPaPN EN ISO 527-1, 3
  Wydłużenie przy zerwaniu
  – wzdłużne450%PN EN ISO 527-1, 3
  – poprzeczne540%PN EN ISO 527-1, 3
  Odporność na przebicie190gPN EN ISO 7765-1
  Współczynnik tarcia0.18PN EN ISO 8295
  Połysk65ASTM D 2457
  Zmętnienie8%ASTM D 1003
  Twrdość Shora wg skali D48PN EN ISO 868
  Właściwości termiczne
  – temp. mięknienia Vicata (A50; 500C/h 10N)91oCPN EN ISO 306
  – temperatura topnienia112oCPN EN ISO 11357-3
  Dodatki
  – antybloking polimerowy170 ppm
  – środek poślizgowyOleamid 50 ppm

  Metody przetwórstwa

  • folia rękawowa
  • folia wylewana
  • wtrysk

  Cechy produktu

  • antybloking
  • środek poślizgowy
  • dobre właściwości optyczne i przetwórcze
  • niski COF

  Typowe zastosowania obejmują opakowania giętkie, torby i worki stojące, folie termokurczliwe oraz folie do pakowania żywności.

  Zalecana grubość folii wynosi między 20 a 60 μm.

  Zdrowie i bezpieczeństwo

  Tworzywo jest produkowane zgodnie z najwyższymi standardami, ale szczególne wymagania odnoszą się do pewnych zastosowań takich jak użycie w kontakcie z żywnością oraz w bezpośrednim użyciu medycznym. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zgodności z przepisami należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem. Pracownicy powinni być zabezpieczeni przed możliwością zetknięcia się skóry lub oczu ze stopionym polimerem. Jako najprostsze zabezpieczenie przed mechanicznym lub termicznym uszkodzeniem oczu zaleca się noszenie okularów ochronnych.

  Stopiony polimer może ulec rozkładowi chemicznemu, jeżeli jest wystawiony na działanie powietrza podczas całego procesu przetwórstwa i poza linią produkcyjną. Produkty rozkładu mogą mieć nieprzyjemny zapach. W większych stężeniach mogą one powodować podrażnienie śluzówek. Pomieszczenia produkcyjne powinny być wentylowane w celu usuwania powstających oparów i par. Powinny być przestrzegane zasady kontroli emisji i zapobiegania zanieczyszczeniom. Jeżeli zasady bezpiecznej produkcji są stosowane a miejsce pracy dobrze wentylowane, proces przetwórstwa nie powoduje zagrożenia zdrowia.

  Tworzywo pali się, jeżeli wystawione jest na nadmierne działanie temperatury i tlenu. Z produktem należy postępować i przechowywać go z dala od bezpośredniego działania płomienia i/lub źródła zapłonu. Podczas palenia wydzielają się duże ilości ciepła i może powstawać gęsty czarny dym. Tworzywa poddane recyklingowi mogły być wcześniej wykorzystywane jako opakowanie albo w inny sposób mogły być w kontakcie z niebezpiecznymi towarami. Przetwórcy są odpowiedzialni za podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia, że tworzywa z recyklingu są bezpieczne dla dalszego wykorzystania.

  Dalsze informacje na temat postępowania i przetwórstwa podane są w “Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa”.

  Transport

  Urządzenia do transportu powinny być skonstruowane tak, aby zapobiegać wytwarzaniu i gromadzeniu się drobnych cząstek i pyłu, które mogą być zawarte w produkcie. Cząstki te w pewnych warunkach mogą spowodować zagrożenie wybuchem. Zalecamy, aby stosowany układ transportu był wyposażony w odpowiednie filtry, był eksploatowany i konserwowany w ten sposób, aby nie występowały nieszczelności i aby przez cały czas układ był odpowiednio uziemiony.

  Informacje dodatkowe

  SKU
  Waga10000 kg
  Wymiary1000 × 1000 × 2000 cm